GDPR

alex-knight-199368-unsplash.jpg
 
 

Den nya dataskyddslagen

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft inom EU. Den nya lagen heter General Data Protection Regulation och förkortas GDPR – den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Monsén arkitekter att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.