Certifierad sakkunnig Tillgänglighet (TIL2)

 

Enligt Plan- och Bygglagen ska det i samband med uppförande av en byggnad eller annan bygglovspliktig byggnation finnas en person med särskild kunskap och erfarenhet om bygglagstiftningens krav med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi kan hjälpa er med just detta!
Ring 070 - 939 22 14
 

Vi kan hjälpa er att kontrollera att just ert projekt uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet. Vi hjälper er även med rådgivning och kan arbeta i hela Sverige.

Kontakta Amanda idag för mer information:

Telefon nr: 070 - 939 22 14
E-mail: amanda@monsenarkitekter.se

Amanda Hällquist, Arkitekt/TIL

Amanda Hällquist, Arkitekt/TIL

"Jag hjälper dig med små som stora projekt och lotsar dig framåt i tillgänglighetsdjungeln”

Amanda Hällquist,
Certifierad sakkunnig av tillgänglighet (TIL) och Arkitekt på Monsén Arkitekter.