Skulle du ta båten till Bromma flygplats ifall det var möjligt?

Kan du tänka dig att jobba eller ta en bit mat på båten ut till Bromma flygplats, även om resan tar 20 minuter längre?
På så vis slipper du riskera att fastna med buss eller taxi i trafikkön, med följden att du missar incheckningstiden.

Vi förslår en flygbåt till Bromma flygplats eftersom vi är övertygade om att Stockholms vattenvägar har outnyttjad kapacitet och nu måste börja användas på allvar. Ska staden växa och gaturummet frigöras från trafik, måste smartare resealternativ erbjudas, där restiden som ibland blir längre kan nyttjas bättre av resenären.

Och visst är det trevligt att åka båt?

På följande länk finns hög upplöst PDF för allmän spridning